Doğuş Holding Basın Açıklaması

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli onayına istinaden, Şirketimizce 31 Temmuz 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 4 yıl vadeli, TRSDOGH72112 ISIN kodlu, 350.000.000 TL nominal değerli tahvilin 26.07.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, hak sahiplerine ana para ve faiz ödemeleri yapilarak itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla

1

1