Çalışma İlkelerimiz ve Etik Kurallar

Doğuş Grubu, sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarını yerine getirerek müşterilerine ve topluma katkı sağlamayı amaçlar.

Bu amaçla ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri ve tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Tüm paydaşların ve hissedarların ihtiyaçlarını ve beklentilerini de gözeterek sürdürülebilir şirketlere yatırım yapmayı ve sorumluluklarının farkında olarak büyümeyi kurumsal stratejisinin vazgeçilmez bir parçası kabul eder.

Doğuş Grubu Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralların amacı, Doğuş Grubu çalışanları ve tüm paydaşlara, görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve sergileyecekleri davranışlarda yol gösterici olmaktır.

Doğuş Grubu’nun tüm çalışanları, “Çalışma İlkeleri” ve buna uygun olarak oluşturulan “Şirket Etik Davranış Kuralları”na uymakla yükümlüdürler. Tüm iş ortaklarımızdan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

Doğuş Grubu Çalışma İlkelerimiz ve Etik Kurallar Kitapçığı için tıklayın.

1

1