İş’te Eşitlik Programı

Platformun amacı, iş dünyasının liderlerini çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmek için bir araya getirmek olarak belirlenmiştir.

Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ve eş başkanlıklarını Ferit F. Şahenk ile Güler Sabancı’nın yaptığı “İş’te Eşitlik Platformu”, 15 Ocak 2013 yılında yapılan bir tanıtım toplantısıyla çalışmalarına başlamıştır.

Platformun amacı iş dünyasının liderlerini çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmek için bir araya getirmek olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele vermek için Dünya Ekonomik Forumu (DEF) çatısı altında oluşturulan görev grubunda yer alan ve Türkiye'de ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza indirmek üzere harekete geçen platform üyeleri, iş hayatında erkekler lehine olan hakim durumun, kadınların da iş hayatına giderek daha çok dahil olmaları yönünde değişmesi, karar mekanizmalarında kadınların da etkin hale gelmesi, fırsat ve kaynaklardan eşit yararlanması amacıyla çalışmalarına başlamıştır.

Üç yıl sürecek projenin hedefi Türk iş dünyasında kadınların işgücüne katılımlarını artırmak ve ülkemizin ekonomik katılım ve fırsatlar alanındaki cinsiyet uçurumunu %10'a kadar azaltmak olarak belirlenmiştir.

Projenin ilk aşamasında Holding bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun ilk hedefi konuyla ilgili bir raporlama sisteminin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Mevcut durumu görebilmek, hedefler belirleyerek bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla oluşturulan raporlama sisteminin desteğiyle 2013 yılını kapsayan aşağıdaki verilere ulaşılmıştır:

Kadın çalışan oranı geçen yıla göre %49’dan, %50’ye çıkmıştır.

Terfi alan kadın çalışan oranı %3 artmıştır.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarındaki kadın çalışan oranı %54’e ulaşmıştır.

Yeni işe alımlarda kadın çalışan oranı bir önceki yıl %36 iken, 2013 yılında %55 olmuştur.

1

1