İstanbul Finans Merkezi Yolunda Hedef 20 Bin Kadın

Toplum mimarı kadınların, gelirlerini ve birikimlerini değerlendirip, bütçelerini doğru yönetme yetkinliklerini artırmak amacıyla "İstanbul Finans Merkezi Yolunda Hedef 20 Bin Kadın" projesi hayata geçirilmiştir.

Proje TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK, Doğuş Grubu ve Para Durumu iş birliğinde gerçekleşmiştir.

Başlatılan bu program kapsamında İSMEK'li 20 bin kadın kursiyerin finansal okuryazar olması amacıyla seminerler düzenlenmiştir. Paranın konumlandırılması, bütçe, harcamalar, borç, birikim, yatırım, çocuk ve para, evlilik ve para temel başlıkları altında, kadınların nasıl finansal okuryazar olacaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşılmıştır.

Projenin başlangıcından bu yana geçen dört yılda İstanbul’un 22 ilçesinde gerçekleştirilen 41 eğitimle toplam 20 bin kadına ulaşılmıştır.

1

1