YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Doğuş Grubu, finansal ve finansal olmayan bilgilerinin hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna açıklanmasına büyük önem vermektedir.

Doğuş Grubu, büyük kuruluşlardan bireysel müşterilere, çalışanlardan toplumun geneline kadar, tüm oyuncuların birbirinin eylemlerinden etkilendiği bir ortamda, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışla hareket eder. Doğuş Grubu, evrensel olarak kabul gören ilkeleri ve sorumlu iş yapma biçimlerini tüm operasyonlarıyla ve iş faaliyetleriyle bütünleştirmiştir.

Doğuş Grubu, finansal ve finansal olmayan bilgilerinin hissedarlarına, çalışanlarına, müşterilerine, ülke içindeki ve uluslararası iş ortaklarına, tedarikçilerine, kamuya açık şirketlerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına ve genel kamuoyuna açıklanmasına büyük önem vermektedir. Grup ilgili tüm bilgileri web sitesinde barındırmakta ve kamuyu kurumsal stratejisi, faaliyetleri ve yeni yatırım alanları konusunda Yıllık Faaliyet Raporları ve düzenli aralıklarla yayınlanan basın bültenleri ve toplantılar yoluyla bilgilendirmektedir.

Grubun finansal verileri Uluslararası Finansal Rapor Verme Standartlarına (IFRS) uygun bir biçimde yılın her çeyreğinde hazırlanmaktadır. Bağımsız olarak yapılan yarıyıl ve yılsonu denetim raporları da kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Borsa İstanbul (BIST) yer alan Doğuş Grubu'na bağlı tüm şirketlerin, paydaşlarına bilgi akışını ulusal mevzuata uygun olarak, etkin bir biçimde yöneten kendi Yatırımcı İlişkileri bölümleri bulunmaktadır. Grubun halka açık şirketlerinin faaliyet alanları ve performansı, bağlı oldukları ilgili şirketlerin ilkelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) açıklanmaktadır. Kamuya yapılacak açıklama gerekleri uyarınca, BIST özel durum açıklamaları holdingin finans bölümünün sorumluluğundadır.

1

1