AİLE İÇİ ŞİDDET İŞ YERİ İLKELERİ POLİTİKASI

Her türlü şiddet ve tehditten uzak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamakla sorumluyuz. Bu ortamı tehdit eden en önemli unsurlardan biri olan aile içi şiddetin sadece özel hayatla sınırlı kalmadığının ve iş hayatını da etkilediğinin farkındayız.

Bu sebeple aşağıdaki ilkeleri benimseriz:

  • Güvenli bir iş ortamı oluşturmak.
  • Çalışanlarımıza yol göstermek ve aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak.
  • Çalışanlarımız arasındaki saygı ve güven ilişkisini sağlamlaştırmak.
  • Olası bir şiddet vakasında müdahale edebilecek birimlere erişim konusunda bilgi vermek ve çalışanlarımıza destek sağlamak.
  • Aile içi şiddete uğrayan çalışanlarımızın bu konuda destek/yardım almaktan çekinmeyeceği bir çalışma ortamı oluşturmak.

1

1