KSS RAPORLARIMIZ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yönetimi ile ilgili sistemler, Doğuş Grubu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk politikalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Grup, Nisan 2009'da ilk kurumsal vatandaşlık raporunu yayımlayarak, hem Küresel İlkeler Sözleşmesi katılımcısı olarak yükümlülüğünü yerine getirmiş hem de 10 ilkeyle ilgili ilerlemelerini paydaşlarıyla paylaşma fırsatı bulmuştur.

2010 yılından itibaren kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki performanslarını GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Girişimi G3.1 Çerçevesi’ne uygun biçimde raporlayan Doğuş Grubu, 2012 yılında raporun başvuru düzeyini C’den B düzeyine çıkartmıştır. Doğuş Grubu 2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İndeksi’nin yanı sıra ilk kez ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı İndeksini de içermektedir.

RAPORLAMA İLKELERİMİZ

RAPORLAMA İLKELERİMİZ

Doğuş Grubu Kurumsal Sorumluluk Raporları aksi belirtilmedikçe, Doğuş Grubu şirketlerinin tümünün ve iştiraklerinin kurumsal sorumluluk performanslarını içermektedir. 2009 yılından beri her yıl düzenli olarak yayınlanan raporların kapsamı bir takvim yılını içermektedir. Grubun kurumsal sorumluluk raporları, faaliyet raporlarıyla birlikte internet sitesi üzerinden tüm paydaşlara açık bir şekilde yayımlanmaktadır.

Bununla birlikte, Doğuş Grubu şirketleri de kendi bağımsız kurumsal sorumluluk raporlarını yayınlamaktadır. Bu kapsamda yayınlanan raporlar her şirketin internet sitesi üzerinden herkesin ulaşabileceği şekilde paydaşlara ulaştırılmaktadır.

DOĞUŞ GRUBU KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLARI
GRUP ŞİRKETLERİ KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLARI

GRUP ŞİRKETLERİ KURUMSAL SORUMLULUK RAPORLARI

Doğuş Grubu bünyesinde yer alan grup şirketleri her yıl kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporları yayımlayarak gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını paylaşmaktadır.

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporları

Doğuş İnşaat Grubu Kurumsal Sorumluluk Raporları

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ

ENERJİ POLİTİKASI

Doğuş Holding olarak gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla bina yönetim hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:


- Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,

- Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

- Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,

- Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

- Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

- Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağımızı,

- Paydaşlarımızın faaliyetlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,


Doğuş Holding olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

 

1

1